Agrarische bouw

Bouwbedrijf Bloemsma heeft ruime ervaring in het realiseren van agrarische bouwwerken zoals de bouw van:

  • Nieuwbouw van ligboxstallen of uitbreidingen van bestaande stallenNieuwbouw ligboxenstal Bosch Hallum 8
  • Nieuwbouw van koelloodsen met hoge energie prestatie normen
  • Nieuwbouw van aardappelbewaarloodsen met drukwanden en overige voorzieningen
  • Nieuwbouw van werktuigbergingen en opslagplaatsen van uiteenlopende aard
  • Fundaties voor opslagsilo’s en overige opslagmogelijkheden
  • Het vervangen van astbesthoudende daken
  • Het uitbreiden van een erf middels betonverghardingen of betonweg e.d.

Daarnaast verzorgt Bouwbedrijf Bloemsma veel voorkomende werkzaamheden rond een agrarisch bedrijf, zoals het dagelijks en groot onderhoud. Door onze kennis van het agrarisch milieu kunnen wij u op de diverse werkgebieden en bouwaspecten van de juiste adviezen voorzien.

Subsidie mogelijkheden asbestdaken en zonnepanelen

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling.

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om binnen uw bedrijf energie te besparen mét fiscaal voordeel van de EIA? Kijk dan op de Energielijst 2013. Dit is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen (op de Energielijst worden deze bedrijfsmiddelen genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA. Voor meer informatie kunt u kijken op www.agentschapnl.nl.

Zonnepanelen

Regeling Provincie Fryslân

Vanaf 1 juli 2013 kunnen agrarische bedrijven subsidie aanvragen voor het saneren van asbestdaken wanneer zij dit combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Gedeputeerde Staten hebben op 25 juni 2013 de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop 2013 2014” en een subsidieplafond van 1.478.700 euro vastgesteld.

3 euro per m2, minimaal 400 m2

De regeling richt zich op het saneren van asbestdaken op agrarische bedrijven, in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. De subsidie bedraagt 3 euro per m2 asbestdak. Dit is ongeveer een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Alleen bedrijven met een agrarisch inkomen (minimale standaardopbrengst 25.000 euro) komen in aanmerking voor de subsidie. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 400 m2 as-bestdak gehanteerd. In totaal kan per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie worden verstrekt

Combinatie met zonnepanelen

Op elk gesaneerd dak worden zonnepanelen teruggeplaatst. Dit met een minimumeis van 15 kW piek geïnstalleerd vermogen. De zonnepanelen mogen ook op een ander dak dan het gesaneerde dak worden geplaatst. Maar dan moet dit gebouw zich wel op een bouwblok uit de aanvraag bevinden. Deze regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen.