Overheid

Bouwbedrijf Bloemsma verzorgt met grote regelmaat werkzaamheden voor de lokale overheid, gemeenten, Fryske Gea en Defensie.

Deze werkzaamheden variëren van nieuwbouw projecten tot het onderhoud in diverse werkgebieden. Dit betreft onder andere de volgende soort werkzaamheden:

  • Nieuwbouwprojecten zoals de bouw van scholen, (bedrijfs)gebouwen, luchtmacht gerelateerde gebouwen van Defensie e.d.
  • Verbouw en aanpassingen aan gebouwen van de overheid zoals scholen, gebouwen van Defensie op Vliegbasis Leeuwarden en omgeving en overige (bedrijfs)gebouwen
  • Het regulier- en periodiek onderhoud bij diverse overheidsinstanties
  • Het verzorgen van calamiteiten onderhoud

Bouwbedrijf Bloemsma is goed ingericht voor de specifieke aanvullende eisen welke zoal bij Defensie gelden en kan daarmee goed inspelen op de vraag van de klant.

Bouwbedrijf Bloemsma voert in veel gevallen bij grotere projecten de complete regie en coördinatie uit voor de opdrachtgever.