Utiliteitsbouw

Wij trachten voor onze zakelijke opdrachtgevers zo efficiënt mogelijk en tegen optimale kosten de juiste kwaliteit werkzaamheden te verzorgen. Ons bedrijf verzorgt voor diverse marksegmenten werkzaamheden van nieuwbouw tot verbouw. De marktsegmenten waar wij met grote regelmaat werkzaamheden voor uitvoeren zijn:

 • Food industrie, banketbakkerijen en snoepfabrieken – HACCP bouwtechnieken
 • Scholen – nieuwbouw en verbouw
 • Diverse woningstichtingen – periodiek onderhoud, mutaties en nieuwbouw
 • Energiemaatschappijen – fundaties en transformator en verdeelstations
 • Agrarische sector – ligboxstallen, koelloodsen en bedrijfshallen
 • Metaal- en chemische industrie – fabrieksruimten en periodiek onderhoud

Daarnaast verzorgen wij voor een groot aantal zakelijke klanten de renovatie, restauratie en dagelijks onderhoud van uiteenlopende aard.

Bouwbedrijf Bloemsma heeft zeer veel ervaring in het uitvoeren van werkzaamheden in bedrijfsomgevingen welke aan de strenge HACCP normen moeten voldoen – Food sector. Door de opgebouwde kennis en know-how hebben wij voor diverse klanten succesvolle oplossingen en resultaten weten te bereiken in de bestaande productieomgevingen en bij nieuwbouw projecten. Bouwbedrijf Bloemsma weet op een efficiënte wijze in producerende omgevingen toch op de juiste wijze bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Bouwteam gedachte

Bij veel bouwprojecten voor bedrijven werken wij in Bouwteam verband. Onze visie voor het vroegtijdig inschakelen van ons bedrijf bij een bouwteam heeft voor de opdrachtgever grote voordelen, te weten:

 • Het inbrengen van onze jarenlange ervaring in bouwplannen als deze
 • Als partner meedenken in het eerste stadium van het project
 • Nadat een studie van het bouwplan is verricht op basis van het (concept) bestek, tekeningen en de gezamenlijk gemaakte keuzes betreffende bovenstaande, maken wij een grofmazige raming welke door de partijen getoetst kunnen worden aan de begroting van de opdrachtgever
 • Mede door directe betrokkenheid bij het ontwerp en de uitvoering wordt het aantal fouten tot een minimum gereduceerd
 • Effectieve prijscontrole door continue overleg en de ‘open boek’ strategie van onze bouwonderneming. Bovenal maken wij ons sterk voor een optimale prijs / kwaliteitverhouding
 • Bouwteam gedachte leidt hoofdzakelijk tot aanzienlijke tijdwinst en stevige kostenbesparingen
 • Om dit alles te kunnen waarmaken leveren wij graag de extra inspanning die hiervoor vereist is
 • Bouwteam werken is meer dan 70% van onze totale jaaromzet, dit bewijst effectiviteit voor alle betrokken partijen

Betrouwbaarheid, flexibiliteit, meedenken en vakmanschap staan hoog in het vaandel van ons bedrijf.

Bouwbedrijf Bloemsma voert in veel gevallen bij grotere projecten de complete regie en coördinatie uit voor de opdrachtgever.